Zaključek javnega poziva "Solidarnost za humanitarnost: 30. 3. 2018, ob 24.00.

Kdaj: 30. 03. 2018 ob 23:59
Kje: Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

Javni poziv s katerim želi stranka Solidarnost pridobiti predloge za dodelitev sredstev humanitarnim akcijam, projektom ali progmramom, se zaključuje 30. marca 2018 ob 24.00 uri. Izbranim predlogom bomo sredstva nakazovali v letu 2018.

Do izteka roka, pozivamo vse humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, da nam posredujejo predloge akcij oz. projektov, za katere nujno potrebujejo (dodatna) finančna sredstva. Predlogi naj vsebujejo:

  • konkretno opredelitev in utemeljitev akcije oz. projekta
  • kratek povzetek akcije/projekta, ki naj ne bo daljši od 500 besed
  • reference predlagatelja
  • želeno višino potrebnih sredstev, v razponu od 100 do 5.000 evrov

Predlog izpolnite na spletnem obrazcu na povezavi https://goo.gl/KHGrYh

 

PREDNOSTNI PROJEKTI

Stranka Solidarnost bo sredstva prednostno namenila:

  • solidarnostni pomoči osebam, ki živijo v najtežjih socialnih ali zdravstvenih okoliščinah;
  • del sredstev bomo namenili tudi tistim projektom, ki bodo po naši oceni v največji meri pripomogli k uresničevanju vizije solidarne in pravične Slovenije.

PREDNOSTNE ORGANIZACIJE

Pri projektu bodo imele prednost tiste organizacije, ki so s svojim preteklim delovanjem uveljavljale temelje principe pravične in solidarne družbe in delovale skladno z vrednotami, opredeljenimi v statutu stranke Solidarnost: svoboda, enakopravnost, solidarnost, pravičnost, pravica do dostojanstva, zakonitost ter družbena in okoljska odgovornost.

Stranka Solidarnost se zavezuje, da bo projekte financirala na podlagi svojega programa in se ob tem ograjuje od vsakršne pravne ali finančne odgovornosti glede neizbranih projektov. Naš namen je po naših najboljših močeh in zmožnostih pomagati pomoči potrebnim, ne moremo pa nadomestiti vloge države pri reševanju vseh humanitarnih stisk v državi.