Volitve v Državni zbor 2018

Kdaj: 03. 06. 2018 ob 09:00
Kje: Slovenija

Kratka predstavitev in ključni programski cilji

NOVA ORIENTACIJA: Solidarnost ni le ime stranke, ampak politična opredelitev. V solidarnosti ne vidimo le dejanja človečnosti tistih, ki imajo več, do tistih, ki imajo manj, temveč edino možnost za dolgoročno preživetje obojih. Solidarnost presega delitev na levico in desnico in nagovarja tisto večino državljanov, ki soglaša, da mora današnje globalno tekmovanje zamenjati globalna solidarnost, ker bo le na tak način mogoče izkoreniniti revščino, obvarovati okolje, omogočiti, da vsak posameznik lahko postane koristen člen družbe, omejiti potrošniško zasvojenost in nadomestiti s kapitalizmom pogojeno odtujenost s človeka vrednejšim smislom življenja.

PROGRAMSKI CILJI SOLIDARIZMA: mehanizem ljudske nezaupnice: možnost državljanskega odpoklica poslancev, županov ter državnega zbora; omejitev števila mandatov na največ dva zaporedna; krepitev mehanizmov za odvzem premoženja nezakonitega izvora, popolna odprava revščine v Republiki Sloveniji, z zapisom pravice ne biti reven v ustavo RS; za brzdanje ekonomskega pohlepa s primerno davčno ureditvijo, obdavčitvijo luksuza in vpeljavo maksimalnega razpona plač v javnem in zasebnem sektorju ter minimalno plačo, ki bo prejemniku in njegovi družini omogočala dostojno življenje; za postopno uvedbo UTD; ukinitev krivičnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja; povečanje sredstev za izobraževanje, znanost in kulturo; pravično delitev presežne vrednosti, sodelovanje delavcev pri upravljanju, obvezno delitev dela dobička med zaposlene, notranje lastništvo, zadružništvo, kooperative; vpeljava polne transparentnosti v delovanje države in občine.