Volitve 2018

Kandidatna lista Solidarnost, za pravično družbo 

VOLILNA ENOTA 1 – Kranj (št. liste na glasovnici: 14)

Volilni okraj 1 – Jesenice: Danica Uran Uršej
Volilni okraj 2 – Radovljica 1: Andrej Kokot
Volilni okraj 3 - Radovljica 2: Andrej Kokot
Volilni okraj 4 – Kranj 1: Anton Janeš
Volilni okraj 5 – Kranj 2: Andreja Vehar
Volilni okraj 6 – Kranj 3: Andreja Vehar
Volilni okraj 7 – Tržič: Polona Moravec Lubej
Volilni okraj 8 – Škofja Loka 1: Andrej Steklasa
Volilni okraj 9 – Škofja Loka 2: Andrej Steklasa
Volilni okraj 10 – Kamnik: Mitja Bokalič
Volilni okraj 11 – Idrija: Roman Rupnik
 

VOLILNA ENOTA – 2: Postojna (številka liste na glasovnici: 19)

Volilni okraj 1 – Tolmin: Mitja Klavora
Volilni okraj 2 – Piran: Brigita Zupančič
Volilni okraj 3 – Izola: Boris Furlan
Volilni okraj 4 – Koper 1: Mitja Klavora
Volilni okraj 5 – Koper 2: Boris Furlan
Volilni okraj 6 – Sežana: Ines Kos
Volilni okraj 7 – Ilirska Bistrica: Zvonka Cesnik
Volilni okraj 8 – Postojna: Zvonka Cesnik
Volilni okraj 9 – Nova Gorica 1: Dominik Soban
Volilni okraj 10 – Nova Gorica 2: Dominik Soban
Volilni okraj 11 – Ajdovščina: Ines Kos
 

VOLILNA ENOTA – 3: Ljubljana Center (številka liste na glasovnici: 7)

Volilni okraj 1 – Logatec: Špela Božič
Volilni okraj 2 – Vrhnika: Irena Kranjc
 
Volilni okraj 3 – Vič Rudnik 1: Srečo Knafelc
Volilni okraj 4 – Vič Rudnik 2: Irena Kranjc
Volilni okraj 5 – Vič Rudnik 3: Andrej Stanič
Volilni okraj 6 – Vič Rudnik 4: Andrej Stanič
Volilni okraj 7 – Ljubljana Center: Miha Pitako
Volilni okraj 8 – Ljubljana Šiška 1: Damjan Mandelc
Volilni okraj 9 – Ljubljana Šiška 2: Damjan Mandelc
Volilni okraj 10 – Ljubljana Šiška 3: Magda Ida Šmon
Volilni okraj 11 – Ljubljana Šiška 4: Andrej Pengov Bitenc
 

VOLILNA ENOTA 4 – Ljubljana Bežigrad (št. liste na glasovnici: 13)

Volilni okraj 1 – Kočevje: Darko Hribar
Volilni okraj 2 – Ribnica: Mateja Mlakar
Volilni okraj 3 – Grosuplje: Andrej Podobnik
Volilni okraj 4 – Litija: Andrej Podobnik
Volilni okraj 5 – Moste Polje 1: Andrej Jordan
Volilni okraj 6 – Moste Polje 2: Tjaša Učakar
Volilni okraj 7 – Moste Polje 3: Tjaša Učakar
Volilni okraj 8 – Ljubljana – Bežigrad 1: Andrej Jordan
Volilni okraj 9 – Ljubljana Bežigrad 2: Gorazd Marinček
Volilni okraj 10 – Domžale 1: Tanja Logar
Volilni okraj 11 – Domžale 2: Tanja Logar
 

VOLILNA ENOTA 5: Celje (št. liste na glasovnici: 20)

Volilni okraj 1 – Šentjur: Bojan Butolen
Volilni okraj 2 – Celje 1: Janez Goršič
Volilni okraj 3 – Celje 2: Janez Goršič
Volilni okraj 4 – Žalec 1: Branislav Vujičić
Volilni okraj 5 – Žalec 2: Irena Filipič
Volilni okraj 6 – Mozirje: Branislav Vujičić
Volilni okraj 7 – Velenje 1: Brigita Kaker
 
Volilni okraj 8 – Velenje 2: Brigita Kaker
Volilni okraj 9 – Slovenj Gradec: Bojan Butolen
Volilni okraj 10 – Ravne: Tamara Marinček
Volilni okraj 11 – Radlje: Tamara Marinček
 

VOLILNA ENOTA 6 – Novo mesto (št. liste na glasovnici: 19)

Volilni okraj 1 – Črnomelj: Marjanca Kočevar
Volilni okraj 2 – Novo mesto 1: Uroš Lubej
Volilni okraj 3 – Novo mesto 2: Uroš Lubej
Volilni okraj 4 – Trebnje: Marija Marinček
Volilni okraj 5 – Brežice: Marija Marinček
Volilni okraj 6 – Krško: Marjanca Kočevar
Volilni okraj 7 – Sevnica: Anela Vukalić
Volilni okraj 8 – Laško: Anela Vukalić
Volilni okraj 9 – Hrastnik: Nada Drnovšek
Volilni okraj 10 – Trbovlje: Marjan Frigelj
Volilni okraj 11 – Zagorje: Zoran Artnak
 

VOLILNA ENOTA 7: Maribor (št. liste na glasovnici: 10)

Volilni okraj 1 – Šmarje pri Jelšah: Robert Vasa
Volilni okraj 2 – Slovenska Bistrica: Robert Vasa
Volilni okraj 3 – Slovenske Konjice: Lidija Papež
Volilni okraj 4 – Ruše: Janko Pečnik
Volilni okraj 5 – Maribor 1: Bojan Pernek
Volilni okraj 6 – Maribor 2: Bojan Pernek
Volilni okraj 7 – Maribor 3: Zdenka Švigelj
Volilni okraj 8 – Maribor 4: Karina Ditz
Volilni okraj 9 – Maribor 5: Janko Pečnik
Volilni okraj 10 – Maribor 6: Zdenka Švigelj
Volilni okraj 11 – Maribor 7: Karina Ditz
 

VOLILNA ENOTA – 8: Ptuj (št. liste na glasovnici 3)

Volilni okraj 1 – Lendava: Marko Vuk
Volilni okraj 2 – Ormož: Klavdija Žabot
Volilni okraj 3 – Ljutomer: Klavdija Žabot
Volilni okraj 4 – Murska Sobota 1: Anton Tomo Tadel
Volilni okraj 5 – Murska Sobota 2: Anton Tomo Tadel
Volilni okraj 6 – Gornja Radgona: Roman Lukman
Volilni okraj 7 – Lenart: Roman Lukman
Volilni okraj 8 – Pesnica: Jolanda Zagorc
Volilni okraj 9 – Ptuj 1: Jolanda Zagorc
Volilni okraj 10 – Ptuj 2: Marko Vuk
Volilni okraj 11 – Ptuj 3: Marija Moravec

 

Naše 3 glavne točke:

Solidarizem: je nova orientacija v postkapitalističnem in postsocialističnem svetu. Zagovarjamo UTD, zagovarjamo delitveno ekonomijo, zagovarjamo polno transparetnost in zagovarjamo kazensko odgovornost politikov za škodo, ki so jo povzročili skupnosti in državi.

Upravljanje države: Dobro gospodarjenje z državnimi sredstvi je nasprotno od zapravljanja in razprodaje državnega premoženja ter omejenih naravnih dobrin.

Dostojanstvo ljudi in ukinitev revščine:  dostojanstvo zaposlenih, varnost, zaščita in zavarovanje na delovnih mestih, odprava neplačevanja opravljenega dela, prispevkov in pripadajočih stroškov, odprava nezakonitih delovnih pogojev, dostojanstvo upokojencev, iskalcev zaposlitve oz. dela, ki so delali za blagostanje družbe, a jih sedanji sistem in t.i. voditelji vodijo na obrobje in v revščlino.

 

Podrobneje so področne naloge, ki nas čakajo za uresničitev ciljev po posameznih sklopih, zbrane v programu, ki smo ga poimenovali Solidarizem — program za pravično družbo.


 

»Čas je za novo orientacijo!«

Srečko Kosovel