Vlada naj se neha igrati z geostrateškimi interesi slovenije v Luki Koper in pri gradnji drugega tira

09. 02. 2016 ob 10:45

V Solidarnosti že dalj časa spremljamo neodločenost in sprenevedanje Vlade RS glede razvoja Luke Koper in celotnega transportnega sistema Republike Slovenije. Že nerazumljivo zamujanje oziroma slabo pripravljeno gradivo pri poskusu pridobivanja evropskih sredstev za gradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper je bil eden od nedvoumnih signalov, da se sedanja vlada ne zaveda oziroma se ne želi zavedati nacionalnega pomena Luke Koper in vloge učinkovitega prometnega sistema za slovensko gospodarstvo in celotno družbo.

Ugodna geografska lega Slovenije gotovo predstavlja njeno primerjalno prednost, ki jo lahko samo z razvitimi, modernimi transportnimi povezavami, temelječimi predvsem na zelenem prometu, izkoristi za svoj gospodarski in splošni družbeni razvoj. Če bi slovenska država premogla jasno strategijo z razvitim transportnim sistemom kot glavnim ali enim glavnih strateških področij, potem bi se le težko zgodilo, da bi se Luka Koper znašla pred tako hudimi težavami kot sedaj, ko se sooča celo s poslovnimi izgubami zaradi preobremenjenosti obstoječe železniške proge.

Zato pozdravljamo poenotenje vodstva, vseh zaposlenih in nadzornikov Luke Koper pri zahtevah, da slovenska politika začne nemudoma delovati v prid slovenskemu pristanišču. Podpiramo jih v pozivu, da naj Vlada RS  tako pri iskanju potrebnih sredstev za izgradnjo drugega tira kot pri zagotavljanju nemotenega prometa po obstoječi železniški progi vleče poteze, ki ne bodo ogrožale doslej zelo učinkovitega in uspešnega dela Luke Koper na temeljih slovenskega znanja. Zaradi nacionalnega pomena tega edinega slovenskega tovornega pristanišča in njegovih odličnih rezultatov ni nikakor upravičeno niti razmišljanje o privatizaciji Luke Koper, na kar kažejo oziroma so kazale številne poteze te in tudi prejšnjih vlad. Nasprotno, potrebno je zgolj zagotavljati, da bo model upravljanja še naprej enako učinkovit, če želimo ohraniti to pomembno transportno infrastrukturo in na tej osnovi razvijati celoten logistični sistem kot konkurenčno prednost naše države. Pravzaprav je to ena redkih priložnosti, ki jih doslej še nismo zapravili. Poskrbimo, da tako tudi ostane.

Zato pozivamo vse prebivalce in prebivalke Republike Slovenije, da s svojim podpisom podprejo Luko Koper v njenih zahtevah za nadaljnji razvoj v slovenskih rokah in nujno gradnjo drugega tira. Povezava na elektronsko oddajo podpisa podpore: https://luka-kp.si/slo/izjava-o-podpori-slovenskemu-pristaniscuNazaj na vse objave