Ustavno sodišče presodilo v prid zasebnega šolstva.

19. 01. 2015 ob 10:37

Odločitve ustavnega sodišča v zadnjem času izrazito rumeno - črne barve!

Zadnja odločitev ustavnega sodišča, ki določa, da mora državni proračun 100 % financirati zasebne osnovne šole, prinaša v javni šolski sistem nepredvidljive posledice. Zaradi povečanja zasebne konkurence so ogrožena ne samo delovna mesta učiteljic in učiteljev v javnem šolstvu, ampak tudi kakovostna mreža javnih šol, ki jo je Slovenija gradila dolga desetletja. V stranki Solidarnost zato menimo, da je nujno potrebno spremeniti 57. člen slovenske ustave, s katero s katero bo v ustavo nedvoumno zapisano, da je država dolžna financirati samo javne osnovne šole.

Ne pozabimo, da se je vlada pred kratkim odločila, da bo ukinila financiranje dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami. Poleg tega se financiranje zasebnih šol uvaja v času, ko se zaposlenim v javnem šolstvu slabša materialni položaj; ko pripravniki v javni mreži osnovnih šol delajo brez kakršnega koli plačila, ko je v javni mreži čedalje več prekarnih delavcev, je nesprejemljivo, da se dodaten denar namenja zasebnim šolam, še posebej potem, ko je država v preteklih letih tako močno stisnila javni vzgojni, izobraževalni in raziskovalni sistem.

A odločitev ima veliko širše negativne učinke na celoten sistem javnega šolstva. Odpira namreč prosto pot zasebnemu šolstvu, ki ga danes ni veliko, a prav 100 % financiranje bi lahko povzročilo hitro ustanavljanje novih in novih zasebnih šol. Z drugih področij pa vemo, kaj to pomeni za javni servis. Najprej slabšanje kvalitete, nato pa postopno razgradnjo javnega šolstva.

Odločitev ustavnega sodišča letno pomeni dodatno breme za državni proračun. Dr. Ivan Štuhec je napovedal, da bo Rimo-katoliška cerkev ustanovila še eno zasebno osnovno šolo v Mariboru. V primeru, da se bodo tovrstne odločitve nadaljevale, bodo takšni stroški še nenadzorovano narasli. To povečevanje stroškov za zasebne šole se nam zdi nesprejemljivo. Namesto tega bi bilo potrebno krepiti javni izobraževalni sistem.

Odločitve Ustavnega sodišča so v zadnjem času izrazito rumeno-črne barve. Z ustavno spremembo bomo preprečili, da bi mogli ustavni sodniki še naprej spodjedati sistem javnega šolstva v Republiki Sloveniji. V Solidarnosti pozivamo vse, da podprejo ohranitev javnega izobraževalnega sistema in delovnih mest v javnem šolstvu, da se pridružijo zaščiti javnega šolstva.Nazaj na vse objave