Sporočilo za javnost: "Solidarnost za humanitarnost"

05. 03. 2018 ob 06:30

Solidarnost bo sredstva razdelila na podlagi javnega poziva

SOLIDARNOST ZA HUMANITARNOST

Denar stranki Solidarnost bo najbolje naložen denar, ki ga je država Slovenija kadar koli nakazala kateri koli politični stranki

Ljubljana, 5. marec, 2018

 

Stranka Solidarnost bo sredstva, ki jih je prejemala od Državnega zbora, razdelila na podlagi javnega poziva humanitarnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu. Javni poziv je že objavljen, rok za prijavo je 30. marec 2018, do 24 ure.

Solidarnost bo denar prednostno namenila solidarnostni pomoči osebam, ki živijo v najtežjih socialnih ali zdravstvenih okoliščinah, del sredstev pa bomo namenili tistim projektom, ki bodo po naši oceni v največji meri pripomogli k uresničevanju vizije solidarnost in pravične družbe.

Humanitarne organizacije, ki želijo prejeti sredstva, prosimo, da nam posredujejo konkretno opredelitev akcije oziroma projekta, za katere nujno potrebujejo denar. Poleg zgoraj omenjenih kriterijev bomo upoštevali tudi reference predlagatelja. Prednost bodo imele tiste organizacije, ki so v preteklosti že uveljavljale temelje principe pravične in solidarne družbe in delovale skladno z vrednotami, opredeljenimi v statutu stranke Solidarnost: svoboda, enakopravnost, solidarnost, pravičnost, pravica do dostojanstva, zakonitost ter družbena in okoljska odgovornost.

Solidarnost bo v primeru, da bo hitro nakazilo izrazitega pomena za reševanje posameznih stisk, del denarja nakazala tudi neodvisno od tega javnega poziva. Javnost bomo seveda sproti in redno obveščali o posameznih nakazilih.

V stranki smo prepričani, da bo denar, ki ga je stranka Solidarnost prejemala od Državnega zbora od septembra 2014 do marca 2016, najbolje naložen denar, ki ga je ta država kadar koli namenila kateri koli politični stranki.

Povezava do javnega poziva je objavljena na spletni strani solidarnost.si.

OZADJE

Računsko sodišče je Solidarnosti v reviziji poslovanja za leto 2016 naložilo, da mora nakazati 6.526 evrov v humanitarne namene. Nakazila, ki jih je stranka prejemala od državnega zbora, naj ne bi bila skladna z zakonodajo, ki ureja financiranje političnih strank. V letu 2016 smo prejeli 6.526 evrov, od leta 2014 pa 41.324 evrov. Solidarnost bo vrnila celoten znesek, 41.324 evrov, in ne zgolj v reviziji naloženih 6.526 evrov.

Sredstva smo prejemali na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu na volitvah z SD. Državni zbor je zahteval pisno mnenje računskega sodišča. Mnenje smo pridobili in ga predložili državnemu zboru. Dokument so vzeli za pravno podlago za nakazovanje sredstev stranki.

Ob tem smo v Solidarnosti prepričani, da je šlo za veliko volilno prevaro Socialnih demokratov Dejana Židana, ki so pogodbo pripravili s figo v žepu, zavedajoč se, da v finančnem delu ni izvršljiva. SD je sicer prekršil tudi vsa druga določila te predvolilne pogodbe.

 

Uroš Lubej, predsednik Solidarnosti

Za dodatne informacije se obrnite na: stik@solidarnost.si ali telefonsko številko 031-626-326.


Nazaj na vse objave