Solidarnost zavezana opolnomočenju invalidov v Republiki Sloveniji

04. 05. 2018 ob 18:04

Invalidi so v Republiki Sloveniji še vedno obravnavani kot drugorazredni državljani. V skladu z doktrino solidarizma bo stranka Solidarnost v primeru sodelovanja v prihodnji vladi Republike Slovenije uresničila temeljne zahteve invalidov, ki jih bodo opolnomočili in v polni meri vključili v aktivno življenje v Republiki Sloveniji. Solidarnost je s tem namenom pristopila k podpisu Protokola o sodelovanju z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). S protokolom Solidarnost izraža polno pripravljenost, da v obdobju naslednjih štirih letih sodeluje pri uresničevanju človekovih pravic, izboljšanju položaja in kakovosti življenja invalidov v Sloveniji ter udejanjenju Konvencije OZN o pravicah invalidov.

Stranka Solidarnost kot del svojega programa sprejema priporočila Odbora za pravice invalidov pri OZN.

 


 

»Čas je za novo orientacijo!«

Srečko Kosovel

 Nazaj na vse objave