Solidarnost za nevmešavanje lobijev in gospodarno ravnanje z Luko Koper

31. 12. 2017 ob 17:41

Solidarnost brezkompromisno obsoja zadnje posege SDH in preko nje trenutne politike v Luko Koper. Ker je Luka Koper še zadnja tako uspešna gospodarska družba v večinski državni lasti, je nacionalna politika dolžna vsako svojo potezo delavcem in javnosti natančno utemeljiti. Že od namere po zamenjavi nadzornikov v lanskem letu pa vse do današnjih zahtev po odpoklicu luške uprave takšnih jasnih pojasnil s strani vladajočih politikov ni.

Znano je, da obstoječa uprava vodi družbo z nadpovprečnimi poslovnimi rezultati. Prav tako je tudi znano, da se je predsednik uprave postavil po robu nekaterim predlogom državne politike, ki bi po mnenju uprave in delavcev škodili razvoju Luke Koper. Logistični holding, pristaniška uprava in zakon o drugem tiru so bili predlagani ukrepi, ki bi jemali pristojnosti Luki Koper, posredno odprli možnosti za odprtje koncesijske pogodbe in omogočili oddajo tujcem preko 120 hektarjev zemlje ob luki, ki jih koprsko pristanišče nujno potrebuje za svoj razvoj. Te dodatne površine je za naše tovorno pristanišče že leta 2011 opredelil državni prostorski načrt, a zanje Luki Koper vse do danes ni uspelo pridobiti ustreznih soglasij. Poleg tega se Madžarom za njihov delni vložek v gradnjo drugega tira obeta še cela vrsta privilegijev, medtem ko naj bi Luka Koper kar 45 let plačevala posebno dajatev in s tem sofinancirala drugi tir, država pa krila vse stroške obratovanja nove proge. Kdo se torej obnaša kot dober gospodar: trenutna politična elita, ki lahkomiselno odpira prostor konkurentom državnega podjetja, ali vodstvo Luke Koper, ki dela v korist razvoja te nadvse uspešne gospodarske družbe?

Tako ne čudi, da se politiki želijo znebiti nepokorne uprave, in to predvsem s prozornim argumentom, češ da ne rešuje problema IPS delavcev. Ob zavedanju, da gre za vsaj 20 let staro problematiko, ki jo je ravno ta uprava začela reševati, je treba vedeti tudi to, da je prav nadzorni svet upravi delno odvzel pooblastila in ni potrdil poslovnega načrta, ki je načrtoval zaposlitve preko 220 IPS delavcev ter postopno rešitev celotnega problema. Poleg tega nadzorniki govorijo o neustrezni komunikaciji predsednika uprave in nekih širših krivdnih razlogih, ki jih pa niti na podlagi najbolj vztrajnih medijskih vprašanj ne pojasnijo.

Vse to govori o grobih manipulacijah javnosti in premočrtni nameri, da vladajoči v imenu države kot največjega delničarja uresničijo svoj cilj, tj. zamenjajo upravo Luke Koper. To se je pokazalo tudi na izredni seji delničarjev Luke Koper dne 28. 12. 2017, kjer so upravi izglasovali nezaupnico, kljub temu, da so dan prej tej nameri glasno nasprotovali na zboru delavcev Luke Koper s podporo predstavnikov nekaterih civilnih in političnih organizacij.

Solidarnost izraža popolno podporo zahtevam delavcev Luke Koper in Civilne fronte Vstala Primorska – Vstani Slovenija, s katerimi se želijo zagotoviti delavske pravice, nemoteno delovanje in razvoj Luke Koper. Zato nasprotujemo menjavi uspešne uprave Luke Koper in od Vlade, ki je odgovorna za državno premoženje, zahtevamo, da z Luko Koper ravna gospodarno in v interesu njenih delavcev in lastnikov, to pa smo vsi državljani Republike Slovenije.

Prav tako zahtevamo polno in poimensko odgovornost Vlade Republike Slovenije, SDH in članov nazornega sveta Luke Koper, če bodo ti prispevali k za Luko Koper škodljivim poslovnim potezam, to pomeni, če bo zamenjava vodstva vendarle realizirana in bodo ta in druge nadaljnje poslovne poteze vodile v oslabitev Luke Koper in bodo služile ozkim političnim in kapitalskim interesom. Državljane Slovenije pozivamo, da stojijo ob strani delavcem Luke Koper v njihovem boju za svoje in naše podjetje, ki je slovensko okno v svet!Nazaj na vse objave