Javni poziv: Solidarnost za humanitarnost

05. 03. 2018 ob 06:45

Objavljamo, da bo stranka Solidarnost v letu 2018 donirala sredstva za humanitarne akcije in projekte.

Pozivamo vse humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, da nam posredujejo predloge akcij oz. projektov, za katere nujno potrebujejo (dodatna) finančna sredstva. Predlogi naj vsebujejo:

  • konkretno opredelitev in utemeljitev akcije oz. projekta
  • kratek povzetek akcije/projekta, ki naj ne bo daljši od 500 besed
  • reference predlagatelja
  • želeno višino potrebnih sredstev, v razponu od 100 do 5.000 evrov

Predlog izpolnite na spletnem obrazcu na povezavi https://goo.gl/KHGrYh

Rok za oddajo je 30. marec 2018 do 24. ure.

 

PREDNOSTNI PROJEKTI

Stranka Solidarnost bo sredstva prednostno namenila:

  • solidarnostni pomoči osebam, ki živijo v najtežjih socialnih ali zdravstvenih okoliščinah;
  • del sredstev bomo namenili tudi tistim projektom, ki bodo po naši oceni v največji meri pripomogli k uresničevanju vizije solidarne in pravične Slovenije.

 

PREDNOSTNE ORGANIZACIJE

Pri projektu bodo imele prednost tiste organizacije, ki so s svojim preteklim delovanjem uveljavljale temelje principe pravične in solidarne družbe in delovale skladno z vrednotami, opredeljenimi v statutu stranke Solidarnost: svoboda, enakopravnost, solidarnost, pravičnost, pravica do dostojanstva, zakonitost ter družbena in okoljska odgovornost.

Stranka Solidarnost se zavezuje, da bo projekte financirala na podlagi svojega programa in se ob tem ograjuje od vsakršne pravne ali finančne odgovornosti glede neizbranih projektov. Naš namen je po naših najboljših močeh in zmožnostih pomagati pomoči potrebnim, ne moremo pa nadomestiti vloge države pri reševanju vseh humanitarnih stisk v državi.

 Nazaj na vse objave