Solidarnost parlamentu predlaga amandmaje sklepom preiskovalne komisije Bloka 6 TEŠ

10. 04. 2018 ob 08:54

Stranka Solidarnost je danes vsem poslankam in poslancem državnega zbora posredovala predlog dodatnih sklepov za plenarno zasedanje Državnega zbora glede Bloka 6 TEŠ. ​S predlogi smo usmerjeni h krepitvi odgovornosti pri opravljanju javnih pooblastil ter lažje procesiranja kazenske in materialne odgovornosti javnih uslužbencev.


Ljubljana, 10. april 2018

SOLIDARNOST, za pravično družbo

POSLANKAM IN POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA

Spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije,

v luči plenarne seje Državnega Zbora Republike Slovenije, na kateri boste obravnavali Zaključno poročilo preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, vas v stranki Solidarnost pozivamo:

  1. Da podprete peticijo stranke Solidarnost in javno pozovete predsednika republike g. Boruta Pahorja k odstopu z njegovega položaja, in sicer zaradi politične in pravne odgovornosti za izvedbo korumpirane investicije v Blok 6 TEŠ.
  2. Da na plenarni seji vložite in/ali podprete amandmaje k sklepom preiskovalne komisije, kot so navedeni spodaj.

Stranka Solidarnost predlaga, da Državni zbor sprejme naslednje amandmaje k Predlogu sklepa o Končnem poročilu o investiciji v blok TEŠ 6, in sicer se naj dodajo naslednji sklepi:

  • 1. a Državni zbor Republike Slovenije poziva Ministrstvo RS za pravosodje, da skupaj z Računskim sodiščem Republike Slovenije čim prej predloži Vladi in Državnemu zboru takšno dopolnitev Zakona o računskem sodišču, da bo Računsko sodišče imelo nesporno pravno podlago za revidiranje poslovanja pravnih oseb, ki jih lastniško obvladujejo pravne osebe v večinski lasti države, samoupravnih skupnosti ali javnih zavodov.
  • 1. b Državni zbor Republike Slovenije poziva Ministrstvo RS za pravosodje, da čim prej predloži Vladi in Državnemu zboru takšno dopolnitev Kazenskega zakonika, da v primeru utemeljenega suma nevestnega dela v službi oziroma malomarnosti, ne bo več potrebno dokazati naklepa nosilcem javnih funkcij in uradnikom, oziroma javnim uslužbencev.
  • 1. c Državni zbor Republike Slovenije poziva Ministrstvo RS za pravosodje, da čim prej predloži Vladi ustrezen podzakonski akt, ki bo na osnovi Zakona o gospodarskih družbah opredelil ugotavljanje in procesiranje materialne in kazenske odgovornosti nosilcev javnih funkcij oziroma pooblastil kot članov organov nadzora v gospodarskih družbah v večinski državni lasti oziroma v večinski lasti samoupravnih skupnosti in javnih zavodov.

Obrazložitev:

Iz vsebine Končnega poročila o investiciji v blok TEŠ 6 izhaja, da so določene ključne vloge imeli nosilci javnih funkcij bodisi v nadzornih svetih HSE in TEŠ, bodisi uradniki v pristojnih ministrstvih. Predsednik Računskega sodišča dr. Igor Šoltes je do zaključka svojega mandata marca 2013 večkrat javno in v medijih zanikal pristojnost Računskega sodišča za revizijo poslovanja Termoelektrarne Šoštanj v zvezi z investicijo v Blok 6, ker je TEŠ hčerinska družba Holdinga slovenske elektrarne.

Za kaznivo dejanje nevestnega dela v službi ali malomarnosti je javnim uslužbencem potrebno dokazati naklep, sicer kaznivo dejanje ni kvalificirano in ga ni moč sankcionirati. Če gre za prometno nezgodo ali nezgodo pri delu v podjetjih zaradi malomarnosti, storilcem ni potrebno dokazati naklepa. Torej gre ne nazadnje tudi za neustavno neenakost pred zakonom.

Iz vsebine o Končnega poročila o investiciji v blok TEŠ 6 izhaja, da so določene ključne odločitve sprejemali člani Nadzornega sveta HSE, čeprav so s takimi odločitvami prekoračili pooblastila, ki so opredeljena v Aktu o ustanovitvi družbe HSE. Vendar ni nobenega predpisa, ki bi enoznačno določal ugotavljanje in procesiranje materialne in kazenske odgovornosti članov nadzornih svetov pravnih oseb v državni lasti. Zato člani nadzornih svetov tako lahkotno, zavedajoč se materialne in kazenske nedotakljivosti njihovih dejanj, odločajo v škodo javnih sredstev in javnih koristi.

 

Lepo vas pozdravljamo,

Uroš Lubej, predsednik stranke

in

Gorazd Marinček, član stranke Solidarnost in

pripravljalec amandmajev

 

 


»Čas je za novo orientacijo!«

Srečko KosovelNazaj na vse objave