Solidarnost na poti sprememb

29. 01. 2015 ob 15:42

Prenovljeno vodstvo in korenite spremembe v organiziranosti stranke

Na svoji 19. redni seji sveta stranke Solidarnost so svetniki in svetnice opravili volitve za mesta predsednika in podpredsednika sveta stranke ter generalnega sekretarja. Za novega predsednika Sveta je bil izvoljen Lenart Zajc, podpredsedniško mesto bo zasedla Irena Kranjc. Za novo generalno sekretarko stranke je bila izvoljena Tjaša Učakar. Svetniki niso sprejeli ponujenih odstopov obeh sopredsednikov, Damjana Mandelca in Uroša Lubeja, ki tako ostajata na čelu stranke.

Stranka Solidarnost je z novim letom vstopila v proces temeljite organizacijske prenove. Nosilna ideja prenove je notranja demokracija, vključenost in participativnost, s katero bo članicam in članom omogočeno polno soodločanje o vseh pomembnih odločitvah stranke. Solidarnost obenem kot prva politična stranka v Sloveniji poskusno uvaja participatorni oziroma članski proračun, po katerem bodo članice in člani stranke predlagali in izglasovali projekte v višini do ene tretjine vseh prihodkov stranke.

„Participatorni proračun kot model soodločanja se je doslej izkazal na ravni nekaterih mest v Evropi in po svetu, Solidarnost skuša model pionirsko uveljaviti v svoji politični organizaciji. Gre za projekt demokratizacije stranke, po katerem so članice in člani tisti, ki določajo prednostne naloge in strateške usmeritve stranke, v razpravi in z glasovanjem uveljavljajo svojo demokratično moč in tako spreminjajo obstoječe centralizirane in hierarhične strankarske politične prakse in strukture,“ pojasnjuje Damjan Mandelc.

Uroš Lubej pravi, da se v stranki zavedajo, da so bile v volilnem letu storjene napake in zaradi tega danes stranka ni v enostavnem položaju. „Toda hkrati ocenjujemo, da je politični prostor v Sloveniji še vedno odprt in dinamičen ter da je v njem še vedno veliko prostora za politično gibanje, ki v ospredje postavlja načela pravičnosti, solidarnosti in transparentnosti. V stranki je dovolj številčno zdravo jedro članic in članov, ki v ospredje postavljajo človeka in so pripravljeni še naprej trdo delati za uveljavitev naših temeljnih izhodišč.“

Novi predsednik sveta stranke Lenart Zajc je prepričan, da čas za stranko Solidarnost šele prihaja. „Stavimo na solidarizem kot tisto politično idejo, ki gradi na vrednotah, ki jih državljanke in državljani Slovenije večinsko podpirajo. Program Solidarnosti temelji na preseganju ekskluzivističnih zgodovinskih ideologij, osredinja se na vprašanja skupnosti, sobivanja, vključenosti, sodelovanja, sonaravnega razvoja, demokratizacije ekonomije in krepitve javnih sistemov, ki vsakemu državljanu in državljanki omogočajo aktivno vključevanje v družbo in pravico do dostojnega življenja.“

V stranki se bomo še naprej zavzemali za krepitev mehanizmov za odvzem nelegalno pridobljenega premoženja, ki sta ga odtujili tranzicijska politična in ekonomska elita, ter za kaznovanje tistih, ki so odgovorni za vse slabši položaj velike večine prebivalstva.

Tjaša Učakar, nova generalna sekretarka, je pojasnila, da se v sodelovanju s sorodnimi gibanji in političnimi strankami nadaljuje boj proti razprodaji države in proti uveljavitvi tajnih trgovinskih sporazumov, ki jih na škodo in brez mandata evropskih državljank in državljanov, v izključno korist kapitala, sklepa Evropska unija.

7. februarja bo na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal shod državljank in državljanov proti razprodaji. V Solidarnosti shod podpirajo in vabijo svoje članice in člane, da se ga udeležijo.Nazaj na vse objave