Solidarnost je vložila kazenske ovadbe zoper Pahorja, Lahovnika in Križaniča

04. 04. 2018 ob 11:15

Stranka Solidarnost je danes, 4. aprila 2018, na Vrhovno državno tožilstvo vložila kazenske ovadbe zoper Boruta Pahorja, Franceta Križaniča in Mateja Lahovnika, v povezavi z investicijo v Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj. Prepričani smo, da omenjeni niso samo politično odgovorni za to, da je bila investicija preplačana za 350 milijonov evrov, ampak da nosijo tudi kazensko odgovornost.

Glede na dokaze, predstavljene pred Preiskovalno komisijo za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Blok 6 TEŠ, je po naši oceni očitno, da so omenjeni trije s svojimi ravnanji omogočili tretji osebi, se pravi podjetju Alstom, pridobiti premoženjsko korist oziroma povzročili oškodovanje državnega premoženja.

Glede na težo obtožb in višino državi povzročene škode menimo, da bi moral predsednik republike nemudoma podati odstopno izjavo in s tem omogočiti nemoteno kazensko preiskavo. Če predsednik republike v roku treh dni ne bo podal odstopne izjave, bo stranka Solidarnost objavila državljansko peticijo za njegov odpoklic.

Borut Pahor, France Križanič in Matej Lahovnik so bili v letu 2009, ki je predstavljalo odločilno leto za investicijo v Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, na čelu Vlade Republike Slovenije. Slovenska vlada pri investiciji ni imela samo politične vloge. Vlada je bila glede na Akt o ustanovitvi družbe HSE – Holding slovenske elektrarne v vlogi skupščine tega podjetja. Glede na ta akt je bila skupščina zadolžena, da samostojno odloča o sprejemu temeljev poslovne politike in o razvojnem načrtu družbe, vendar tega ni storila.

V letu 2009 je na podlagi odločitve Nadzornega sveta HSE prišlo do bistvenega povečanja vrednosti investicije, in sicer iz 598,7 milijona evrov na 1,429 milijona evrov (kasneje umetno znižano na 1,170 milijonov evrov).

Taka sprememba se ne bi smela zgoditi brez potrditve skupščine družbe HSE, ki jo je predstavljala slovenska vlada. V tistem času je vlado vodil Borut Pahor, ključna ministrstva pa sta zasedala France Križanič in Matej Lahovnik. S tem so omenjeni trije opustili dolžno ravnanje glede na Akt o ustanovitvi družbe HSE. Skupščina, ki jo je vodil predsednik vlade Pahor, bi torej nedvomno morala obravnavati in sklepati o predlogu ekstremne podražitve projekta, vendar tega nikoli ni storila.

Ob tem velja pripomniti, da je v letu 2009 vlada kar štirikrat zasedala kot skupščina HSE in obravnavala veliko manj pomembne zadeve.

Ko so predsednik vlada Pahor in ministra Lahovnik in Križanič prejeli obvestilo o podražitvi projekta, bi morali naročiti revizijo razvojnega programa, z novimi vhodnimi podatki. Razvojni program bi morala sprejeti skupščina. Namesto tega pa so prekoračili pooblastila z dejanji,  ki so omogočala izvedbo projekta, ki ni imel potrditve skupščine. Minister Lahovnik je tako 11. novembra 2009 izdal pozitivno mnenje h kratkoročni zadolžitvi HSE v višini 30 milijonov evrov, ministrstvo za finance pa je zadolžitev odobrilo. S tem so bili izpolnjeni pogoji za plačilo avansa Alstomu in dejanski začetek investicije v Blok 6 TEŠ.

Konec januarja 2017 je Holding Slovenske elektrarne (HSE) na Dunajskem mednarodnem centru za arbitražo vložil tožbo proti General Electric Power (pravni naslednici francoske družbe Alstom Power) za najmanj 350 milijonov evrov. S tem je HSE potrdil sume, da je investicija bila preplačana in da so v letu 2009 predsednik skupščine HSE (se pravi Borut Pahor), in člana skupščine HSE (Matej Lahovnik in France Križanič) omogočili protipravno pridobitev premoženjske koristi oziroma oškodovanje državnega premoženja.

Dokumenti: kazenska ovadba


Ob tem pa se odzivamo tudi na sporočilo Urada Predsednika Republike, in sicer: 

"Predsednik Republike v svojem odzivu v ničemer ne zanika trditev, ki smo jih navedli v naši kazenski ovadbi. Predsednik republike se v svojem odzivu torej ni dotaknil svojih dejanj (ali opustitve dejanj), ki so vezane na njegovo vlogo predsednika skupščine Holdinga Slovenske Elektrarne."


VIDEO: Prvi dnevnik TV Slovenija


»Čas je za novo orientacijo!«

Srečko Kosovel


Nazaj na vse objave