Solidarnost gre na volitve

21. 03. 2018 ob 13:33

V Solidarnosti ocenjujemo, da se okoliščine, zaradi katerih je bila stranka pred dobrimi štirimi leti ustanovljena, niso bistveno spremenile. Vstajniške zahteve so ostale neizpolnjene, deset tisoči na ulicah in trgih ter številni, ki so to gibanje podpirali, so ostali razočarani. Obstoječa politika nima ne strategije ne vizije, s katero bi razvijala človeške in naravne potenciale Republike Slovenije. Država velikokrat ne služi ljudem, ampak sama sebi in vplivnim posameznikom. Še naprej smo priča oškodovanju skupnega premoženja. Še vedno prihaja do kršitev človekovih pravic. Vladavina ljudstva ni vzpostavljena.

Kar se je spremenilo, je to, da so politična elita in mediji polni novic o rekordni gospodarski rasti, o času debelih krav, o presežkih v proračunu, o rekordnih dobičkih. Ampak hkrati je v Sloveniji skoraj petina ljudi, ki so socialno izključeni oziroma pod pragom revščine. Reveži ostajajo reveži, humanitarci zbirajo sredstva za preprečevanje deložacij. Priča smo masovni prerazporeditvi skupaj ustvarjenega bogastva k že tako ali tako bogatim. Ko bo spet udarila kriza, jo bodo znova plačali predvsem tisti z roba slovenske družbe: delavci, brezposelni, prekarci, upokojenci. 

Zaradi teh okoliščin bo stranka Solidarnost, ki je dedinja vstajniškega gibanja, nastopila na letošnjih volitvah za državni zbor, zato da uveljavi zahteve tega gibanja.

 

Kot osrednje točke našega programa izpostavljamo:

  • Vpeljava mehanizma ljudske nezaupnice, se pravi mehanizma državljanskega odpoklica poslancev, županov ter državnega zbora.
  • Omejitev števila mandatov na istovrstni funkciji na največ dva zaporedna mandata.
  • Spremembo volilnega sistema, ki bo uveljavila večji vpliv volilk in volilcev na sestavo državnega zbora.
  • Krepitev mehanizmov za odvzem premoženja nezakonitega izvora.
  • Za popolno odpravo revščine v Republiki Sloveniji, z zapisom pravice ne biti reven v ustavo RS); za pravično obdavčitev vseh dajatev in prispevkov; za brzdanje ekonomskega pohlepa s primerno davčno ureditvijo, obdavčitvijo luksuza in vpeljavo maksimalnega razpona plač v javnem in zasebnem sektorju ter minimalno plačo, ki bo prejemniku in njegovi družini omogočala dostojno življenje; za postopno uvedbo UTD.
  • Za ohranitev in solidarnostno financiranje javnega zdravstvenega in izobraževalnega sistema ter ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot učitelj dodajam, da moramo učiteljskemu poklicu v naši družbi dati mesto, ki si ga zasluži, da je potrebno povečati sredstva za izobraževanje, znanost in kulturo, saj je to edini trdni temelj trajnega in vzdržnega razvoja družbe
  • Za pravično delitev presežne vrednosti, sodelovanje delavcev pri upravljanju, obvezno delitev dela dobička med zaposlene, notranje lastništvo, zadružništvo, kooperative.
  • Vpeljavo polne transparentnosti v delovanje države in občine: vse transakcije države in občine morajo biti odprte za vsakega državljana; proračuni občin in države morajo biti sprotno in javno prikazani v pregledni obliki.

To je zgolj nekaj izsekov iz našega sicer celovitega programa, ki ga bomo obširneje predstavili tekom volilne kampanje.

 

Nova, zelena energija v stranki Solidarnost!

Stranka Solidarnost je, čeprav je ostala skoraj povsem brez finančnih sredstev, v boljšem stanju kot kadar koli od ustanovitve. Nekateri so nam napovedali skorajšnji konec, za nas pa je to, kar se je dogajalo v zadnjih tednih, nov začetek. Nekateri so mislili, da se nam bo zgodil osip članstva, mi pa nismo prejeli praktično nobene izstopne izjave. Ne samo to: stranka Solidarnost se je v zadnjih tednih kadrovsko okrepila.

Ob tem bi radi posebej izpostavili našega člana, ki bo povedal več o dejavnostih stranke Solidarnost na področju okolja. V stranko Solidarnost je torej vstopila nova, zelena energija, ki jo bo predstavil nekdanji podpredsednik stranke TRS, in dobro znani borec na področju ekologije, Gorazd Marinček.

Izjava Gorazda Marinčka:

Jutri je svetovni dan vode. Zadnja desetletja iz Slovenije več vode odteče, kot je vanjo priteče. Od vse načrpane pitne vode je v prehranske namene porabimo samo 6 %, oz ostalo izpiramo stranišča, peremo perilo, padavine obravnavamo kot komunalni odpadek in ne kot vir, z njimi obremenjujemo čistilne naprave, trošimo denar za nepotrebno meteorno kanalizacijo in povečevanje čistilnih naprav. V neskladju z 69. Členom Zakona o vodah, ki absolutno prepoveduje rabo nevarnih snovi na vodovarstvenih območjih, je vsaj polovica uredb o vodovarstvenih območjih, vsaj 40 občinskih prostorskih načrtov in nešteto gradbenih dovoljenj, okoljevarstvenih soglasij in okljevarstvenih dovoljenj.

V letu 2017 smo uvozili za več kot 800 milijonov evrov hrane. Z zmanjšanjem uvoza za polovico bi povečali samooskrbnost na 75%, 400 milijonov ne bi poslali v tujino, ostalo bi v državi in pridobili bi okoli 20.000 zaposlenih v pridelavi in predelavi doma pridelane hrane, ki bi se lahko pocenila zaradi ekonomije obsega. Z uvoženo hrano uvažamo tudi strupe, fitofarmacevtska sredstva in antibiotike v mesu, ki so pri nas prepovedani že dolgo let, v državah, iz katerih uvažamo, pa ne. Toliko o skrbi za zdravje državljanov s strani MKGP.

Energentov letno uvozimo nekaj več kot 2 milijardi evrov, na enoto BDP pa porabimo 50% energije več od povprečja EU, ki ga dosegata Italija in Avstrija. Z množično učinkovitejšo rabo energije bi lahko prihranili okoli 600 milijonov evrov, ki bi ostali v državi gospodinjstvom in podjetjem, za zmanjševanje revščine in za dvig minimalnih plač. Samo z organizacijskimi ukrepi, kot je energetsko knjigovodstvo v ekscelu, je moč prihraniti od 10 do celo 20 % denarja za elektriko, toploto in vodo. Ob tem še vedno ostaja neporabljenih nekaj deset milijonov evropskih kohezijskih evrov za odpravljanje energetske revščine.

In po mojih preračunih bi z 900 milijoni evrov dodatkov letno lahko vseh 370 000 ogroženih državljanov spravili nad mejo revščine. Torej: desetine milijonov pri pametnejši rabi vode, 400 milijonov pri zmanjšanju uvoza hrane in 600 milijonov zmanjšanimi izdatki za uvoz energentov, bi lahko z vztrajno, dosledno, ciljno dejavnostjo v nekaj letih odpravili revščino v državi, samo z okoljskimi ukrepi, ki zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov.

 

SOLIDARNOST ZA HUMANITARNOST

Najprej naj bo jasno, da odločno zavračamo kakršne koli trditve, ki stranko Solidarnost inkriminirajo v javnosti. Mi nismo s strani stranke SD prejeli niti evra. Stranka Solidarnost je sredstva prejemala iz Državnega zbora RS na podlagi Sporazuma o skupnem nastopu na volitvah. Državni zbor je leta 2014 od nas, preden nam je začel nakazovati mesečna dotacije, od nas zahteval pisno mnenje računskega sodišča. Mi smo to mnenje pridobili in ga predložili državnemu zboru. Državni zbor je ta dokument vzel za pravno podlago za nakazovanje sredstev naši stranki. Očitno pa je, da je bila pogodba, ki jo je pripravil SD, volilna prevara nas in volilcev, in da je imelo vodstvo SD od samega začetka figo v žepu.

Predsedstvo stranke je na podlagi pooblastila Sveta stranke sprejelo razrez sredstev, ki jih bomo razdelili v humanitarne namene.

Računsko sodišče nam je naložilo, da do konca maja v humanitarne namene nakažemo nekaj čez 6000 evrov. Stranka je objavila javni poziv. Prejeli smo mnogo prošenj, med njimi je nekaj urgentnih. Zato smo se odločili, da prvi del naše akcije izpeljemo takoj.

Se pravi, ne bomo čakali na maj in ne bomo zavlačevali s plačilom tudi preostanka sredstev. Med humanitarne organizacije bomo v tej fazi razdelili 30.000 evrov, kar pomeni tako rekoč celoten naš proračun. Drugi del akcije bomo izpeljali proti koncu leta, ko bomo prejeli še nekaj sredstev iz občinskih proračunov in dokončno zaprli to zgodbo.

Po naši oceni gre za najbolje naložena sredstva, ki jih je ta država kadar koli namenila kateri koli politični stranki. Stranka Solidarnost bo javno objavila celoten seznam organizacij, ki jim je ali bo nakazala sredstva. Z organizacijami smo oziroma bomo podpisali sporazume o namenski porabi nakazanih sredstev in ti sporazumi bodo prav tako javni.

Do zapleta pri financiranju je prišlo zaradi volilne prevare s strani vodstva stranke SD. Mediji so povsem spregledali informacijo, da je stranka SD od aprila 2016 prejela okoli 60.000 evrov, ki bi jih morala na podlagi našega sporazuma prejeti Solidarnost. Danes je seveda jasno, da mi do teh sredstev po sedanji zakonodaji nismo upravičeni. Ampak še toliko bolj globoko smo prepričani, da teh sredstev ne bi smela prejemati niti SD. In če je SD res socialna stranka, potem Dejana Židana pozivamo, naj se temu znesku, tem 60.000 evrom, ki jim tako ali tako ne pripadajo, odpove in jih nakažejo v humanitarne namene.

Društvo za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva

Pomoč ljudem v primeru deložacij

5000

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Program Pomoč družina

5000

Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj

Pravna, psihosocialna in materialna pomoč žrtvam kaznivih dejanj

5000

Društvo za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva

Akcija Otrokom sveta

3000

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije

Tabor sonca in radosti - socialna rehabilitacija

2000

Društvo Rdeči noski

Rdeči noski za starejše

1200

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

Festival migrantskega filma

800

 

VIDEO: TV SLOVENIJA 1

 Nazaj na vse objave