Razprodaja preostanka ekonomske suverenosti Slovenije se brezsramno nadaljuje!

18. 12. 2014 ob 20:46

Solidarnost je med prvoborci za ustavitev privatizacije. Slovensko politiko in javnost smo od nastanka dalje - in še prej, v okviru naših civilnodružbenih pobud, prepričevali, da je privatizacija zgrešena politika, da privatizacija ne rešuje slovenskega gospodarstva, ampak nasprotno, dodatno razkraja sisteme, ki smo jih izgrajevali pretekla desetletja, državo in njene prebivalce in prebivalke peha v opustošenje in revščino. Ni nacionalne suverenosti brez ekonomske suverenosti. Ne gre za nacionalizem, gre za materialno preživetje.

Svoja zavzemanja smo zastavili izrazito argumentirano in odločno, bili deležni občasne medijske pozornosti in še večkrat medijskega molka, ves čas smo vodili konsistentno agendo proti poskusom vladajočih elit in tujih finančnih špekulantov, da razprodajo državo.

V takšni drži vztrajamo tudi danes, ko smo priče uresničevanju naših črnogledih napovedi v zvezi z Mercatorjem, enako se bo zgodilo v primeru Aerodroma Brnik. Mar bomo dovolili, da jima bodo sledili Telekom, Luka Koper, prometna infrastruktura, naravni viri in tako napraj?!

Ker ugotavljamo, da je največja vladna stranka zavzela izrazito neoliberalne pozicije, njeni koalicijski partnerji pa (kot da) ne razumejo, čemu dajejo (tiho oz. odkrito) soglasje, toliko odločneje dvigamo glas proti brezglavi vladni politiki in njenim privatizacijskim načrtom.

Socialni demokrati so se pred volitvami - to je bil eden naših pogojev za sodelovanje - zavezali, da bodo ustavili privatizacijo oziroma da ne bodo sodelovali pri tovrstnem organiziranem ropanju slovenske države. Pričakujemo, da bodo svoje obljube držali, v nasprotnem primeru naj slovenski javnosti odkrito povedo, da spreminjajo svoja stališča do privatizacije in da so se pridružili desno-sredinski, neoliberalni politiki razprodaje.Nazaj na vse objave