Programsko stališče stranke Solidarnost glede problematike 30.000 voznikov

17. 05. 2018 ob 12:22

V stranki Solidarnost imamo poseben posluh za specifične probleme delavcev v Republiki Sloveniji. Sprejeli smo že programska stališča glede prekarnega dela, ki predstavljajo eno večjih sistemskih težav v Republiki Sloveniji. Ob tem pa smo edina stranka, ki se zaveda tudi specifične problematike preko 30.000 poklicnih voznikov, ki delajo pri nas.

Delavci opozarjajo na dejstvo, da se v tem sektorju pojavljajo številne kršitve in slabe prakse. Prihaja do nezakonitega obračunavanja plač, dnevnic, neplačevanja nočnih in prazničnih ur ter dodatnega poklicnega zavarovanja. Prišlo je do deregulacije poklica voznika, poleg tega pa so plače glede na zahtevnost poklica na sploh prenizke. Prihaja do izkoriščanja tujcev, prispevki velikokrat niso plačani, veliko je pogodb zgolj za
določen čas.

Potrebna je odpraviti te nezakonitosti, dvigniti plače in izvajati strožji nadzor nad poslovanjem prevoznikov.

Prav tako je potrebno odpraviti nelojalno konkurenco voznikov kombijev z uvedbo tahografov. Prav tako si vozniki zaslužijo kot del obvezne opreme klimatske naprave, snežne rampe za čiščenje snega s prikolic, varnostne sisteme za preprečevanje naletov in za preprečevanje nesreč v mrtvih kotih.

To bi imelo pozitivne posledice tako za delavce voznike kot tudi za državni proračun. Ogrožanje varnosti in zdravja voznikov in s tem posledično vseh udeležencev prometa je potrebno odpraviti. Izboljšanje pogojev dela za voznike pozitivno vpliva na varnost vseh ter zmanjšuje obremenitve zdravstvenega sistema.

V Solidarnosti smo hvaležni in spodbujamo dobre prevoznike, ki se ob nelojalni konkurenci trudijo delati pošteno in dobro plačevati svoje zaposlene, redno plačujejo prispevek, regrese in vzdržujejo vozni park. Nasprotujemo pa slabim praksam, ki slabijo trg in onemogočajo dobro poslovanje vsem – kar pomeni tudi slabšanje položaja in nižanje plač voznikom.


»Čas je za novo orientacijo!«

Srečko Kosovel

 Nazaj na vse objave