Solidarnost Trbovlje o univerzalnem temeljnem dohodku, participatornem proračunu in solidarizmu

25. 03. 2016 ob 19:49

Lokalni odbor Solidarnost Trbovlje je 25.3.2016 orgniziral družaben večer z vodstvom stranke. Ob velikem zanimanju o konceptih Univerzalnega temeljnega dohodka in participatornega proračuna, se je razvila zanimiva debata, ki je raziskovala in opredelila oba koncepta skozi prizmo programskih usmeritev poimenovanih solidarizem.

Nada Drnovšek je v imenu lokalnega odbora Solidarnost Trbovlje pozdravila gostujoče predstavnike vodstva stranke ter jih na kratko predstavila.

Lenart Zajc, pisatelj in predsednik sveta stranke Solidarnost je strnjeno predstavil koncept univerzalnega temeljnega dohodka - UTD. Opisal je nekatera testna izvajanja v EU in svetu. Govoril je tudi o smotrnosti in možnosti vpeljave UTD-ja v Sloveniji, opozoril na izginjajoče oblike in značilnosti dela, motivacije za delo ter o vsoti, ki bi jo lahko država že danes zagotovila kot temeljni dohodek vsem državljankam in državljanom, ne da bi zmanjšala obstoječe socialne storitve.

Uroš Lubej je član predsedstva stranke in član ene najbolj dejavnih svetniških skupin v občinskem svetu mestne občine Novo mesto. Govoril je o strankini programski usmeritvi na lokalni ravni in predstavil aktivnosti s področja povečevanja transparentnosti delovanja občine. Kot ključni element aktivacije in sodelovanja lokalnega prebivalstva je izpostavil soodločanje prebivalcev skupnosti pri določanju namenskosti dela sredstev lokalnega proračuna — participatorni proračun.

Damjan Mandelc, predavatelj sociologije narodov, nacionalizma, globalizacije in evropskih integracij na ljubljanski Filozofski fakulteti in član predsedstva stranke je orisal poglavitne programske usmeritve stranke Solidarnsost, ki tvorijo solidarizem kot podlago za uravnoteženo delovanje in razvoj družbe.

Med gosti večera so bili tudi predstavniki lokalnih civilnih iniciativ in političnih organizaciji, ki so poudarili nujnost povezovanja pri skupnih ciljih za borbo proti politikam, ki favorizirajo in zagovarjajo ozko logiko kapitala na račun ljudi in skupnosti v kateri živijo.

Posebna zahvala za organizacijo prijetnega večera gre Nadi Drnovšek in Zoranu Artnaku ter vsem, ki so jim pomagali s pripravo prigrizkov in pijače. 

Hvala vsem udeležencem za vprašanja, podane misli, prijeten pogovor in spodbudo za nadaljne delo in povezovanje.Nazaj na vse objave