Nagovor poslancem na protestu proti tajnim sporazumom

09. 09. 2016 ob 21:44

Stališča stranke Solidarnost, članice Koalicije proti tajnim sporazumom, je v nagovoru predstavnika Solidarnosti, Marjana Friglja, poslancem, o tako imenovanem »sporazumu« CETA, so jasna. Nagovor njenega predstavnika, Marjana Friglja, poslancem:

Slisšali smo kaj, »tako imenovani«, sporazum CETA PRINAŠA:

  • grožnjo socialni varnosti, okolju, potrošniku, človekovim pravicam in celo demokraciji sami. 

Slišali smo kako je bil izpogajan:

  • v tajnosti, ko naši politični predstavniki niso imeli možnosti, da vplivajo na njegovo vsebino.

Slišali smo, kdo je diktiral njegovo vsebino - in kako se je Evropska komisija spečala s korporacijami.

Vsi vemo, da je tudi podtaknjeni »mehanizem« ICS samo preoblečen in v pravni jezik zavit ISDS. Državi jemlje njeno suverenost, državljanom pa temeljno pravico do odločanja, po kakšnih zakonih bomo živeli in delali. Postavlja se nad pravni red države. Zato je kakršnakoli oblika takšnih, tako imenovanih »mehanizmov«, ne glede na njihovo ime, nasilno rušenje države.

Zavoljo tega ima CETA, po našem mnenju, vse lastnosti težkega, kriminalnega dejanja. Je hudodelsko združevanje z naklepom pridobitve ogromne koristi na račun države in državljanov, je zasužnjevanje le-teh in je rušenje pravnega reda države.

Danes smo tukaj, da ta dejstva slišijo tudi poslanke in poslanci Državnega zbora. Kajti naš Državni zbor bo tisti, ki bo sprejel uradno stališče Slovenije, do tako imenovanega sporazuma, ki tokrat nosi oznako CETA. Poslanci DZ so pred najpomembnejšo odločitvijo doslej. Verjetno tudi pred najpomembnejšo, o kateri bodo kdajkoli odločali. 

Žaljivo do integritete našega DZ je že to, da se nekdo sprašuje, ali SPLOH smejo odločati o tako škodljivi zadevi, kot je CETA. Žaljivo je, da Državnemu zboru predlagajo 1600 strani sporazuma, ki je nepredstavljivo nepregleden. Prostotrgovinski sporazum, z odpravo carin in ohranitvijo vseh doseženih, najvišjih standardov na obeh straneh ter spoštovanju zakonodaje v državi spora, je lahko napisan na desetih straneh. Ne na 1600! Brez drobnega tiska in specialnih aneksov. Če je pošten.

Torej, upravičeno, ne verjamemo tistim v Evropski komisiji, ki nas prepričujejo o dobronamernosti svojega početja. Ravno nasprotno! 
Seveda pa računamo, da bodo že poslanci DZ takšno spletko, kot jo predlagajo pobudniki CETA, zavrnili.

Državni zbor Republike Slovenije je edini organ, ki lahko na osnovi lastne presoje ali, na referendumu izražene volje državljanov Republike Slovenije, zavrne ali potrdi takšen, tako imenovan, sporazum.

Stranke SMC, DESUS, SD, SDS, NSI, nepovezani poslanci ter poslanca manjšin imajo sedaj priložnost in dolžnost, da nas obvarujejo pred nebrzdanim pohlepom korporacij in zaščitijo interese vseh nas, prebivalk in prebivalcev Slovenije. Če želijo zastopati interese malih podjetnikov, kmetov, potrošnikov, zaposlenih, brezposelnih, upokojencev, otrok; skratka vseh državljanov in tudi našega gospodarstva, potem je jasno, kaj jim je potrebno storiti. Takšen, nespodoben in zaničujoč predlog, je potrebno takoj in v celoti zavrniti.

Pričakujemo in verjamemo, da bodo to tudi storili. Navsezadnje so bili za to izvoljeni.«Nazaj na vse objave