Mestna občina Novo mesto nasprotuje sporazumom TTIP, CETA in TiSA

30. 12. 2016 ob 19:18

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je konec decembra na pobudo svetniške skupine Solidarnost in še nekaterih drugih svetniških skupin sprejel sklepe, s katerimi nasprotuje sprejetju sporazumov TTIP, CETA in TiSA.

  1. V prvem sprejetem sklepu občinski svet ugotavlja, da »sporazumi TTIP, CETA in TiSA predstavljajo veliko tveganje za socialne, ekološke, zaposlitvene in prehranske standarde, da se sprejemajo na netransparenten in nedemokratičen način, brez vključevanja prebivalstva Evrope ter njenih regij in občin.
  2. V drugem sklepu pa je občinski svet zadolžil župana, da pozove Vlado Republike Slovenije, evropske poslance ter Državni zbor naj odrečejo podporo, ne ratificirajo oziroma zavrnejo predloge za sklenitev in podpis omenjenih sporazumov.

Sprejete sklepe in njihovo obrazložitev so pripravili v svetniški skupini Solidarnost Novo mesto (Uroš Lubej in Nina Jakovljević). Sopredlagatelji sklepov so bili tudi svetniki iz vrste Slovenske ljudske stranke (Martina Vrhovnik, mag. Franc Bačar, Alojz Golob) ter trije drugi svetniki različnih strank oziroma nestrankarskih list (Adolf Zupan – DeSUS, Dušan Kaplan (SzV) ter samostojni svetnik Jiři Volt. Sprejem sklepov so poleg predlagateljev v celoti ali delno podprli še svetniki iz vrst Liste Gregorja Macedonija, Liste Ivana Kralja, Gospodarsko aktivne stranke ter romski svetnik. Nasprotovali pa so jim v SDS, NSi in en svetnik DeSUS.

Mestna občina Novo mesto se je s tem pridružila že več tisoč regijam in občinam na območju Evropske unije, ki nasprotujejo sprejemu t. im. tajnih sporazumov.Nazaj na vse objave