Se želiš včlaniti v Solidanost — za pravično družbo?

Naše temeljne vrednote so svoboda, enakopravnost, solidarnost, pravičnost, pravica do dostojanstva, zakonitost ter družbena in okoljska odgovornost. Verjamemo, da je država v službi vseh državljanov in državljank in da obstaja zato, da  zagotavlja socialno pravičnost in solidarnost, varuje javne dobrine in okolje, omogoča  vsakemu posamezniku pogoje za ustvarjalnost in ščiti njegovo svobodo in lastnino. Na teh prepričanjih so zasnovani program stranke, etični kodeks ter organizacijska oblika kot jo določa statut stranke. 

Pristopna izjava

Za začetek postopka včlanitve, izpolni spodnji obrazec.

 

Želim biti aktivist

Aktivizem

Sem vaš simpatizer

Simpatizerstvo