Avtonomija univerze in javni zbor na Univerzi na Primorskem

11. 09. 2014 ob 08:30

Pri Solidarnosti smo prepričani, da avtonomija univerze ne sme biti krinka za samovoljno ravnanje zoper avtonomijo članic in posameznikov znotraj akademske skupnosti, prav tako kot ne sme biti izgovor, da se javnost do takšnega početja ne opredeljuje. Podpiramo javni zbor zaposlenih Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem in vsa prizadevanja za temeljito analizo in zaustavitev destruktivnih procesov na tej javni univerzi. Zato objavljamo njihovo vabilo:


Spoštovani!

Obveščamo Vas, da bo skladno s sklepom sprejetim na Zboru zaposlenih UP ZRS, z dne 1.9.2014, ter sklepom Znanstvenega sveta UP ZRS, z dne 3.9.2014, organizirano srečanje – Javni zbor zaposlenih UP ZRS z naslovom »UP ZRS – 1994 – 2003 – 2014 – ?«, v četrtek, 11. septembra 2014, ob 11. uri, na Titovem trgu v Kopru. Zaposleni na UP ZRS želimo v okviru akademskega dialoga predstaviti nastanek, razvoj, vlogo, pomen in dosežke UP ZRS v preteklosti in danes.

Vse od ustanovitve leta 1994 preko pomembne in uspešno opravljene naloge – ustanovitve Univerze na Primorskem (2003) – pa do današnjih dni (2014) UP ZRS predstavlja center znanja in najmočnejšo interdisciplinarno raziskovalno članico univerze. Kot tak pa ima ves čas izreden pomen tako za Univerzo na Primorskem (UP) kot za lokalno in širše nacionalno in mednarodno okolje. S ciljem nadaljnjega razvoja ter uresničevanja sprejete strategije UP ZRS bomo opozorili tudi na probleme, ki danes ovirajo in onemogočajo izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela in našega poslanstva.

S svojo prisotnostjo na zboru želimo javno opozoriti, da nam ni vseeno, kakšna bo prihodnost UP ZRS, ter želimo odgovorno pristopiti k poslanstvu, ki ga imamo v naši družbi.


 Nazaj na vse objave