Koordinacija AKSO

Solidarnost — za pravično družbo svoj program uresničuje tudi preko sodelovanja članstva, aktivistov in simpatizerjev v civilno-družbenih pobudah,  strokovnih združenjih in društvih, ter gibanjih, katerih poslanstvo je skladno s temeljnimi cilji stranke:

  • s prizadevanjem za demokracijo in zoperstavljanjem avtoritarnemu načinu vladanja ter
  • izgradnjo solidarnosti in vzpostavitvijo socialne pravičnosti kot alternative neoliberalni ideologiji.

Z namenom, da se aktivizem organizra in okrepi je bila ustanovljena skupina AKSO - aktivistke in aktivisti Solidarnosti.

V aktivistično skupino AKSO pristopiš preko spodnjega obrazca, kjer navedeš kam ti lahko pošljemo informacije o akcijah ter v katerih skupinah ali na katerih področjih želiš ustvarjati boljši svet.

Koordinator je Brane Vujičić, ki je za več informacij dosegljiv na 041 651 950 ali preko brane.vujicic@hotmail.com.

 

Zanima me članstvo

Članstvo

Sem vaš simpatizer

Simpatizerstvo